แจงแล้ว ออมสินแจกเงิน 700 ในโอกาสครบ 108 ปี - แชร์ข่าวดัง

สดๆร้อนๆ

Wednesday, March 23, 2022

แจงแล้ว ออมสินแจกเงิน 700 ในโอกาสครบ 108 ปี

เพจเฟซบุ๊ก ข่าวบิดเบือน ออมสินแจกเงิน 700 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องออมสินแจกเงิน 700 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีการโพสต์ที่ระบุว่าธนาคารออมสินแจกเงิน 700 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี การก่อตั้งธนาคาร ผู้สนใจสามารถดูวิธีการรับชุดของขวัญมูลค่า 700 บาท จากธนาคารออมสิน โดยระบุหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น

แนบหลักฐานบัตรประจำตัวข้าราชการของบิดาหรือมารดาหรือบัตรอื่นที่ทางการออกให้ รวมถึงแจกกระป๋องออมสินครบรอบ 108 ปี เมื่อฝากเงิน 700 บาทขึ้นไป ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเป็นการโพสต์บิดเบือนข้อมูล

โดยความจริงคือ ธนาคารออมสิน ได้ฉลองการครบรอบก่อตั้งธนาคารเป็นปีที่ 108 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ด้วยการมอบเงินขวัญถุง เป็นเงิน 500 บาท ให้เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2564 เพื่อเริ่มต้นปลูกฝังสร้างเสริมวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด โดยบิดาหรือมารดาเด็กมีสัญชาติไทย นำสูติบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนบิดาหรือมารดา และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดาหรือมารดา มาแสดงที่สาขาธนาคารออมสิน

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เท่านั้น พร้อมกับจัดกิจกรรมเชิญชวนฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป มีสิทธิได้รับกระปุกออมสินที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระโอกาสพิเศษดังกล่าวด้วย (ของมีจำนวนจำกัด) ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนฝากล่วงหน้า เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ผู้ที่จองสิทธิสำเร็จจะได้รับ SMS ให้ไปติดต่อรับกระปุกออมสินพร้อมฝากเงิน ณ สาขาธนาคารออมสิน ตามรอบวันและเวลาที่แจ้งความประสงค์ไว้ในการลงทะเบียน ทั้งนี้ ระยะเวลาการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้หมดเขตไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ธนาคารออมสิน GSB Society หรือ โทร 1115

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธนาคารออมสินได้ฉลองการครบรอบก่อตั้งธนาคารเป็นปีที่ 108 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ด้วยการมอบเงินขวัญถุง เป็นเงิน 500 บาท ให้เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2564 แต่กิจกรรมดังกล่าวได้หมดเขตไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

ขอบคุณ Anti-Fake News Center Thailand

No comments:

Post a Comment