ผอ.แจงเรื่อง ครูหญิงพ้นจากการทำหน้าที่ เพราะสอบบรรจุได้ที่ 1 - แชร์ข่าวดัง

สดๆร้อนๆ

Monday, March 28, 2022

ผอ.แจงเรื่อง ครูหญิงพ้นจากการทำหน้าที่ เพราะสอบบรรจุได้ที่ 1

วานนี้ (28 มี.ค. 65) น.ส.อริสรา หรือครูหญิง พร้อมด้วยนายพงศธ หรือทนายอาร์ม ได้เข้ายื่นหนังสือเรื่องขอให้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นครูให้กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) โดยมีอาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน รับหนังสือแทนอธิการฯ ที่ติดราชการ

โดยอาจารย์พิชิต กล่าวว่า หลังจากนี้จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อสรุปและยุติโดยเร็ว ซึ่งปัญหาเรื่องนี้อาจจะมาจากความเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการทำงาน ว่ากรณีแบบนี้ในสัญญาจะต้องทำอย่างไรให้ถูกต้อง ซึ่งครูมองว่าไม่ผิด ก็ต้องมาดูกันว่า ระเบียบที่ออกมาใช้ได้ไม่ได้และอยากให้จบและจากกันด้วยดี

ด้าน ทนายอาร์ม กล่าวว่า ข้อเรียกร้องของครูหญิงมี 4 ข้อ คือ ต้องการให้โรงเรียนลบโพสต์ดังกล่าว ให้โพสต์ขอโทษข้อความเป็นเท็จ ให้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้สถานะของครูหญิงคือถูกให้ออก เพราะ ทำผิดวินัยให้เป็นการลาออกโดยสมัครใจ และเรียกร้องค่าเสียหาย เพราะทางโรงเรียนทำให้เสียชื่อเสียง จากข้อความที่โพสต์ถูกมองว่ามีการกระทำผิด จากนั้นครูหญิงและทนายอาร์ม ได้เดินทางไปยื่นหนังสือให้กับผู้บริหารโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ เพื่อให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องทั้ง 4 ข้อ โดยมีตัวแทนโรงเรียนได้รับเรื่องเอาไว้

ด้าน นายสุชาต สุขะพันธ์ ผอ.โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เปิดเผยว่า ยืนยันว่าการออกประกาศฉบับนี้โรงเรียนทำถูกต้องทุกอย่าง และเรื่องนี้มีอยู่ประเด็นเดียว คือ การให้ออกเป็นหลักของปฏิบัติโรงเรียน เพราะเป็นการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนที่ครูไม่อยู่กลางคัน จึงเป็นที่มาของการออกประกาศ

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

กรณีการไปสอบเป็นข้าราชการทางโรงเรียนไม่เคยห้ามและเปิดโอกาสให้ครูทุกคนไปสอบ แต่ต้องลาออกก่อน ที่ผ่านมามีครูหลายคนที่สอบไม่ได้ ก็กลับมาสอนที่โรงเรียนเหมือนเดิม แต่กรณีของครูหญิงไปสอบแต่ไม่ได้แจ้งเรื่องลาออกก่อน ก็ต้องดำเนินการไปตามประกาศของโรงเรียน ซึ่งครูทุกคนทราบและเข้าใจข้อนี้ดี ไม่เคยมีปัญหาอะไร การที่จะมาอ้างว่าไม่รู้ประกาศข้อนี้ไม่ได้

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

ส่วนอีกประเด็น คือ เรื่องประกาศของโรงเรียนฉบับนี้ก็เพื่อต้องการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน สถานบันต่าง ๆ ที่ติดต่อกับทางโรงเรียนได้ทราบ เพราะครูแนะแนวซึ่งครูหญิงรับผิดชอบอยู่ จะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านทางเพจของโรงเรียนเป็นหลัก ซึ่งหากครูหญิงออกไปก็ต้องคืนเพจให้กับทางโรงเรียน เพราะ ตอนทำเพจแนะแนวยังเป็นบุคคลกรอยู่

ไม่ว่าจะใช้แอคเคานต์ส่วนตัวหรือแอคเคานต์ใด ตามหลักก็ต้องคืนเพจให้โรงเรียน แต่หลังจากครูหญิงออกมีการลบแอดมินออกและเปลี่ยนชื่อเพจเป็นชื่อครูแต่ใช้ตราโรงเรียนอยู่ซึ่งอาจทำให้คนอื่นเข้าใจผิด จึงจำเป็นต้องออกประกาศชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ว่าครูหญิงพ้นจากหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนแล้ว

โดย ผอ.โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ กล่าวต่ออีกว่า ที่มาของการออกประกาศถ้าคุณได้ออกจากองค์กรเราไปแล้ว แต่ได้นำสิ่งของบางอย่างของโรงเรียนออกไปด้วยโรงเรียนก็มีสิทธิ์ที่จะนำของคืน เพราะสิ่งที่นำออกไปเป็นข้อมูลสำคัญของโรงเรียน ของนักเรียน เพื่อผลโประโยชน์ของทางโรงเรียน

และไม่มีเจตนาหรือข้อความที่ทำให้ครูเสียชื่อเสียงเลย ขอบอกว่าเรื่องนี้ทางโรงเรียนต้องการให้ครูหญิงส่งข้อมูลเพจทางโรงเรียนกลับมา ส่วนประเด็นอื่น ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ถ้าทำให้ทางโรงเรียนเสียชื่อเสียงก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูล ข่าวช่องวัน

No comments:

Post a Comment