คนละครึ่ง เฟส 4 วิธียืนยันสิทธิคนเก่า รับ 1,200 - แชร์ข่าวดัง

สดๆร้อนๆ

Sunday, January 30, 2022

คนละครึ่ง เฟส 4 วิธียืนยันสิทธิคนเก่า รับ 1,200

เฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand โพสต์ข้อความโดยระบุว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นเรื่อง คนละครึ่งเฟส 4 กดยืนยันสิทธิ์ แต่ไม่ใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 28 ก.พ. 65 จะโดนตัดสิทธิ์ ทางศูนย์ต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง โครงการ คนละครึ่งเฟส 4 จะสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือน ก.พ. - 30 เม.ย. 2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะเป็นการช่วยเติมกำลังซื้อให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในส่วนของการลงทะเบียนและการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีรายละเอียดและระยะเวลาดำเนินโครงการในเบื้องต้น ดังนี้

สำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 (คนเดิม) จำนวน 27.98 ล้านคน จะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไปโดยจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 22.59 น.

หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ โดยสิทธิ์ที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งหากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่ว ทั้งนี้หากยืนยันสิทธิ์และใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ครั้งแรกในระยะที่กำหนดสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565

ส่วนประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ์ โดยสามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565 ซึ่งช่องทางการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

2. กรณีประชาชนที่ไม่มีแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นประชาชนที่มีสัญชาติไทย, มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, มีบัตรประจำตัวประชาชน, ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค. 2565 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 อย่างไรก็ตาม ก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

3 ขั้นตอนการกดรับสิทธิ ผู้ใช้เก่า

เข้าสู่ G-Wallet บนแอปเป๋าตัง

กดเมนูคนละครึ่ง

จากนั้นจะมีปุ่มให้กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ แอปพลิเคชั่นจะแสดงผลการรับสิทธิสำเร็จ

ขอบคุณเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand

No comments:

Post a Comment